HCCHS Literacy Portfolio Instructions & Cover Sheet